Bezoeker: Dat is iemand die de site opent in zijn browser.

Unieke bezoeker: Dit wordt bepaald aan de hand van het unieke ID van de bezoeker. Bij het aantal unieke bezoekers per maand kijken we naar het aantal verschillende unieke ID's in die maand. Dat is dus geen optelsom van het aantal unieke bezoekers per dag.

Unieke bezoekers totaal: Bij iedere nieuwe bezoeker die de site opent wordt een uniek ID-nummer in een cookie opgeslagen. Bij het aantal unieke bezoekers per maand nemen we de som van het aantal verschillende ID-nummers in die maand. Dat is dus geen optelsom van het aantal unieke bezoekers per dag.

Luisteraar: Is een bezoeker die tijdens het bezoek op een logo van een radiozender klikt.

Unieke luisteraars deze maand: Dat is het totaal van de luisteraars met een unieke ID.

Deelnemers deze maand: Iemand die onze enquete ooit heeft ingevuld (ookwel panellid genoemd) en die maand minimaal 1 radiostation heeft beluisterd.

Deelnemers totaal: Het totale aantal bezoekers die ooit een enquete heeft ingevuld. Ofwel de totale potentiele panelgrootte.

Gemiddelde luisterduur: Deze wordt bepaald door aantal gemeten luistersessies te middelen. Wij tellen momenteel alleen luistersessies mee die minimaal 60 seconden duren. Dit omdat als een streamingserver het niet doet, er heel veel geklikt wordt zonder dat de stream geopend en beluisterd wordt. Bij minimaal 60 seconden weten we zeker dat er sprake is van een stabiele verbinding.

Totale Luisterduur: Het optellen van de duur van alle gemeten luistersessie's.

Welzijnsklasse: Deze indeling vindt plaats op basis van de combinatie beropen en opleiding van de hoofdkostwinner. Iedereen binnen het gezin krijgt deze sociale klasse mee. Klik hier voor de grafiek.

 • Welzijnsklasse AB1: Dit een hoge sociale klasse.
 • Welzijnsklasse B2: Dit is de midden sociale klasse.
 • Welzijnsklasse CD: Dit is de lage sociale klasse.

Opleiding: Hiermee wordt het hoogst behaalde diploma binnen het huishouden bedoeld.

 • Opleiding LAH: Lagere school, VLGO, LBO, Huishoudschool en VBO.
 • Opleiding MAB: MAVO (ULO, MULO), MBO (MTS, MEAO, Politieschool, Verpleegsteropleiding)
 • Opleiding HA+: HAVO, VWO (HBS, MMS, Atheneum, Gymnasium), HBO, kandidaatsexamen (HTS, HEAO, Sociale Academie), WO, Postacademisch (Universiteit, Hogeschool, Post HBO, doctorstitel).

Nielsen indeling: Geeft aan waar het huishouden woont in Nederland. Klik hier voor de indeling.

 • Nielsen I: Wonend in de 3 grote steden Amsterdam, Den Haag of Rotterdam.
 • Nielsen II: Wonend in regio West ofwel Noord-Holland, Zuid-Holland of Utrecht.
 • Nielsen III: Wonend in regio Noord ofwel Friesland, Groningen of Drenthe.
 • Nielsen IV: Wonend in regio Oost ofwel Overijssel, Gelderland of Flevoland.
 • Nielsen V: Wonend in regio Zuid ofwel Zeeland, Brabant of Limburg.
 • Buitenland: Wonend in het buitenland.

Categoriën extra:

 • Shopper: Degene die binnen het huishouden verantwoordelijk is voor de dagelijkse boodschappen.
 • Shopper met kind: Degene die binnen het huishouden met minimaal 1 kind tussen de 0 en 12 jaar, verantwoordelijk is voor de dagelijkse boodschappen.
 • B-B: Deze groep bestaat uit directeuren, eigenaren, managers en hogere employes in de leeftijd van 25 tot 60 jaar.
 • Studenten: Bezig met het full time volgen van een opleiding.